روز جهانی ریشه کنی فقر

25 مهر 1397

روز جهانی ریشه‌کنی فقر (انگلیسی:International Day for the Eradication of Poverty)، هفدهم اکتبر هر سال است.
این روز در سال ۱۹۹۲ در سازمان ملل متحد ثبت شد.
سابقه برگزاری روز جهانی مبارزه با فقر به سال ۱۹۸۷ و گردهمایی حدود ۱۰۰ هزار نفر در میدان حقوق و آزادی بشر در میدان تروکادرو، پاریس، باز می‌گردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بوده است. وریسینسکی ، بنیانگذار جنبش بین المللی ATD Fourth World ، از سنگ یادبود پرده براری کرد. در سال ۱۹۹۲، چهار سال پس از مرگ وریسینسکی، سازمان ملل روز ۱۷ اکتبر رسما روز جهانی مبارزه با فقر را به رسمیت شناخت.
هر جا که مردان و زنان محکوم به فقر شدید باشند، حقوق بشر نقض می شود. وظیفه ی رسمی و انسانی ما است که به این حقوق احترام بگذاریم.
هدف و فلسفه
وریسینسکی ،در اوایل فعالیت خود به عنوان یک فعال ، متوجه گردید که تمایل دولت به نادیده گرفتن سختی کسانی که در فقر زندگی می کنند، منجر به احساس نادیده گرفته شدن، شرم و تحقیر می شود.
یکی از اهداف اولیه این روز به رسمیت شناختن مبارزات فقیرنشینان و رساندن صدای خود به دولت ها و شهروندان عادی می باشد.
مشارکت فقیرترین افراد جنبه مهمی از رعایت روز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.