درباره موسسه
کودکان سرزمین من

“موسسه ی کودکان سرزمین من” نهادی مستقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که توجه خود را به رشد و بالندگیِ جسمی، روانی و اجتماعی کودکان بدسرپرست و بدون سرپرست معطوف داشته است. این موسسه با شماره ثبت ۳۴۳۷۳ از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر از ۲۵ کودکی که از آغوش امن خانواده به دور بوده‌اند، به صورت شبانه‌روزی مراقبت می‌کند.

همراه شوید

ما در موسسه کودکان سرزمین من بر این باوریم که حمایت از کودکان این سرزمین، نیازمند یاری و همیاری یکایک افراد جامعه است. اگر شما نیز نگران کودکان این سرزمین هستید، می‌توانید به شبکه حامیان و داوطلبین موسسه کودکان سرزمین من بپیوندید.
در شبکه داوطلبین شما می‌توانید زمان، دانش و تخصص خود را به موسسه هدیه دهید همچنین در شبکه حامیان شما می‌توانید با حمایت مالی، همراه کودکان سرزمین من شوید.
شماره کارت موسسه کودکان سرزمین من برای واریز مبالغ حمایتی: ۵۸۹۲۱۰۱۱۱۵۷۱۱۰۶۷ نزد بانک سپه

جدیدترین مطالب

حامیان کودکان سرزمین من