ماده ی ۱۷ پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک

23 مرداد 1397

کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ به‌ عملکرد مهم‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ واقف‌ بوده‌ و دسترسی‌ کودک‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بین‌المللی‌، خصوصاً مواردی‌ که‌ مربوط‌ به‌ اعتلای‌ رفاه‌ اجتماعی‌، معنوی‌ یا اخلاقی‌ و بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ وی‌ می‌شود را تضمین‌ می‌کنند. در این‌ راستا، کشورها اقدامات‌ ذیل‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد:
الف‌) تشویق‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ به‌ انتشار اطلاعات‌ و مطالبی‌ که‌ برای‌ کودک‌ استفاده‌های‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ داشته‌ و با روح‌ ماده‌ ۲۹ نیز مطابق‌ باشد.
ب‌) تشویق‌ همکاری‌های‌ بین‌المللی‌ در جهت‌ تولید، مبادله‌ و انتشار این‌ گونه‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ فرهنگی‌، ملی‌ و بین‌المللی‌
ج‌) تشویق‌ تولید و انتشار کتاب‌های‌ کودکان‌
د) تشویق‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ جهت‌ توجه‌ خاص‌ به‌ احتیاجات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ زبان‌ کودکانی‌ که‌ به‌ گروه‌های‌ اقلیت‌ تعلق‌ دارند یا بومی‌ هستند.
ه‌) تشویق‌ توسعه‌ خط‌‌مشی‌های‌ مناسب‌ در جهت‌ حمایت‌ از کودک‌ در برابر اطلاعات‌ و مطالبی‌ که‌ به‌ سعادت‌ وی‌ آسیب‌ می‌رساند با توجه‌ به‌ مفاد مواد ۱۳ و ۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.