همیاری کودکان سرزمین من

17 تیر 1397

هدایای کودکان خانواده ی کودکان سرزمین من به روستای درگس سیستان و بلوچستان رسید.

این هدایا که شامل پوشاک دست دوم کودکان خانواده ی کودکان سرزمین من بود، در هفته ی گذشته به سمت روستای درگس سیستان و بلوچستان ارسال شد. با همیاری کودکان مان بخش کوچکی از نیازهای کودکان در منطقه محروم روستای درگس پوشش داده شد.

امید با همراهی یکدیگر دنیایی بهتر برای کودکان مان بسازیم.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.