ماده ی ۱۴ پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک

17 تیر 1397

ماده‎ی ۱۴ پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک
۱. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ آزادی‌ فکر، عقیده‌ و مذهب‌ را برای‌ کودک‌ محترم‌ خواهند شمرد.
۲. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حقوق‌ و وظایف‌ والدین‌ و سایر سرپرستان‌ قانونی‌ کودک‌ را درباره‌‌ی هدایت‌ کودک‌ در جهت‌ اعمال‌ حقوق‌ وی‌ به‌ طریقی‌ که‌ باعث‌ اعتلای‌ استعدادها و توانایی‌های‌ کودک‌ شود، محترم‌ خواهند شمرد.
۳. آزادی‌ ابراز عقیده‌ و مذهب‌ فقط‌ طبق‌ محدودیت‌هایی‌ که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و برای‌ حفظ‌ امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ و اخلاقیات‌ عمومی‌ و یا حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ دیگران‌ لازم‌ است‌، محدود می‌شود.ماده‎ی ۱۴ پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک
۱. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حق‌ آزادی‌ فکر، عقیده‌ و مذهب‌ را برای‌ کودک‌ محترم‌ خواهند شمرد.
۲. کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حقوق‌ و وظایف‌ والدین‌ و سایر سرپرستان‌ قانونی‌ کودک‌ را درباره‌‌ی هدایت‌ کودک‌ در جهت‌ اعمال‌ حقوق‌ وی‌ به‌ طریقی‌ که‌ باعث‌ اعتلای‌ استعدادها و توانایی‌های‌ کودک‌ شود، محترم‌ خواهند شمرد.
۳. آزادی‌ ابراز عقیده‌ و مذهب‌ فقط‌ طبق‌ محدودیت‌هایی‌ که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و برای‌ حفظ‌ امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ و اخلاقیات‌ عمومی‌ و یا حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ دیگران‌ لازم‌ است‌، محدود می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.