خرید کردن مادر برای کودکان سرزمین من

13 تیر 1397

یکی از فعالیت هایی که برای هر خانه ای توسط سرپرستانش صورت می گیرد، خرید کردن است. خانه ی کودکان سرزمین من و مادری که پا به پای بچه ها و برای آنها نیازهای شان را رفع می کند.

همراهی شما این لحظات را برای خانه دوست داشتنی مان فراهم می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.