کودکان موسسه ی حمایتی کودکان سرزمین من، پوشاک خود را به کودکان سیستان و بلوچستان اهدا کردند.

12 تیر 1397

کودکان موسسه ی حمایتی کودکان سرزمین من، پوشاک استفاده شده ی خود را به کودکان سیستان و بلوچستان اهدا کردند.

با توجه به وضعیت منطقه سیستان و بلوچستان و شرایط کودکان که متاسفانه اوضاع مناسبی برای ایشان نیست، به کودکان موسسه شرایط این منطقه توضیح داده شد، طی یک اقدام انسان دوستانه کودکان مان پوشاک استفاده شده ی خود را برای کودکان این منطقه ارسال کردند.

۱۲ کارتن و بسته ی پوشاک برای کودکان روستای درگس در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷ ارسال شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.