ماده ی ۱۳ پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک

10 تیر 1397

ماده ی ۱۳ پیمان‌نامهی جهانی حقوق کودک

  1. کودک‌ دارای‌ حق‌ آزادی‌ ابراز عقیده‌ است. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ جست‌وجو، دریافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و عقاید از هر نوع‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مرزها، کتبی‌ یا شفاهی‌ یا چاپ‌ شده‌، به‌ شکل‌ آثار هنری‌ یا از طریق‌ هر رسانه‌ دیگری‌ به‌ انتخاب‌ کودک‌ است.
  2. اعمال‌ این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ منوط‌ به‌ محدودیت‌های‌ خاصی‌ باشد، ولی‌ این‌ محدودیت‌ها فقط‌ منحصر به‌ مواردی‌ است‌ که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و ضرورت‌ دارند.

الف‌ ـ برای‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ یا آبروی‌ دیگران‌

ب‌ ـ برای‌ حفاظت‌ از امنیت‌ ملی‌ یا نظم‌ عمومی‌ یا به‌ خاطر سلامت‌ عمومی‌ یا مسایل‌ اخلاقی‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.