خانه‌ای برای خردسالان موسسه کودکان سرزمین من

18 خرداد 1397

با توجه به اهداف استراتژیک موسسه کودکان سرزمین من در خصوص گسترش حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست کشور و به منظور رشد همه جانبه‌ی آنها در محیطی توأم با امنیت، نشاط و آموزش، موسسه واحدی از ساختمان استیجاری‌اش را برای کودکان خردسال خود در نظر گرفته است.

برای تجهیز واحد وی‍ژه‌ی خردسالان تحت پوشش در زمینه‌های وسایل و لوازم خانه موسسه به همراهی شما حامیان نیاز دارد.

برای اطلاعات بیشتر با دفتر موسسه کودکان سرزمین من به شماره ۸۸۷۵۲۵۵۰ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.