انتخاب عضو موسس موسسه در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک

18 خرداد 1397

قاسم حسنی؛ فعال حقوق کودک و عضو موسسه کودکان سرزمین من به عنوان یکی از نمایندگان نهادهای غیردولتی در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انتخاب شد.

پس از پیوستن مشروط ایران به پیمان نامه‌ی جهانی حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ وزارت امور خارجه وظیفه اجرای مفاد این پیمان نامه را تا سال ۱۳۸۸ به عهده گرفت و دو گزارش نیز از چگونگی اجرای آن برای سازمان ملل متحد فرستاد.
پس از آن در سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه‌ی هیات دولت این وظیفه بر عهده‌ی وزارت دادگستری قرار گرفت.
این وزارت خانه نیز برای اجرای مفاد این پیمان نامه‌ی مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل داد.

موسسه کودکان سرزمین من انتخاب ایشان را در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تبریک می‌گوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.