ثبت تولد حق همه‌ی کودکان است

18 خرداد 1397

موسسه کودکان سرزمین من از ابتدای شروع فعالیت اقدامات لازم برای گرفتن شناسنامه کودکان خود به انجام رسانده است. در حال حاضر برخی از کودکان تحت پوشش موسسه، فاقد مدارک هویتی هستند. از تاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ بخش  مددکاری با همراهی بخش، به‌طور جدی رساندن این کودکان به یکی از حقوق اولیه خود (داشتن شناسنامه)را در دستور کار قرار داده و جمع آوری اسناد و مدارک هویتی کودکان جهت اقدام و اخذ شناسنامه شروع کرده است.

امید است که سه نفر از کودکان موسسه تا پایان دی ماه از حق داشتن اسناد هویتی بهره مند شوند.

مطابق با ماده ۷ و ۸ پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودکان، تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و کودک از حقوقی همچون حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار است و کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد. بطور کلی می‌توان مطرح کرد که هویت هر شخص براساس اسناد و مدارک شناسایی و قانونی وی تعریف می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.