موسسه علوی از کودکان موسسه سرزمین من پشتیبانی تحصیلی می‌کند

18 خرداد 1397

موسسه علوی از کودکان مدرسه‌رو موسسه پشتیبانی تحصیلی می‌کند. در راستای اقدامات آموزشی موسسه و گذشت یک ماه از سال تحصیلی و برگزاری امتحانات ارزیابی توسط بخش آموزش موسسه، نیاز به حمایت تحصیلی از کودکان مدرسه‌رو در فعالیت‌های آموزشی مشخص شد.

پس از پیگیری‌های به انجام رسیده موسسه علوی با حضور آموزگاران خود برای حمایت از کودکان مدرسه‌رو موسسه پشتیبانی خود را به انجام رساند.

موسسه کودکان سرزمین من حضور موسسه علوی را درکنار خود مغتنم شمرده و تلاش همراهان را در زمینه آموزشی ارج می‌نهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.