ارزیابی تحصیلی در موسسه کودکان سرزمین من به انجام می‌رسد

18 خرداد 1397

در راستای اقدامات آموزشی بخش آموزش موسسه کودکان سررزمین من، از آبان ماه ۱۳۹۵ ارزیابی تحصیلی کودکان به انجام می‌رسد.

با توجه به بازماندگی از تحصیل برخی از کودکان موسسه، بخش آموزش با برگزاری امتحانات ادواری به صورت ماهانه تقویت تحصیلی کودکان خود را به انجام می‌رساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.