گویی بهار در نفس مهربان توست…

نرم نرمک بهار عزم آمدن کرده و به رخسار روزگارمان رنگ شادی و شور می‌نشاند. به میمنت سالی که در پیش داریم و به شکرانه بودن عزیزانی چون شما در کنارمان، بر آن شدیم تا برای ۱۲۲ کودک تحت حمایت “موسسه‌ی ندای ماندگار دروازه‌غار” رخت نو فراهم کنیم و جشن استقبال از بهار برایشان تدارک ببینیم.

شیرینی لبخند کودکان سرزمینمان گوارای وجودتان.

بهارانتان به شادی…

کودکان سرزمین من (1)