ثبت تولد حق همه‌ی کودکان است

موسسه کودکان سرزمین من از ابتدای شروع فعالیت اقدامات لازم برای گرفتن شناسنامه کودکان خود به انجام رسانده است. در حال حاضر برخی از کودکان تحت پوشش موسسه، فاقد مدارک هویتی هستند. از تاریخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ بخش  مددکاری با همراهی بخش، به‌طور جدی رساندن این کودکان به یکی از حقوق اولیه خود (داشتن شناسنامه)را در دستور […]

ارزیابی تحصیلی در موسسه کودکان سرزمین من به انجام می‌رسد

در راستای اقدامات آموزشی بخش آموزش موسسه کودکان سررزمین من، از آبان ماه ۱۳۹۵ ارزیابی تحصیلی کودکان به انجام می‌رسد. با توجه به بازماندگی از تحصیل برخی از کودکان موسسه، بخش آموزش با برگزاری امتحانات ادواری به صورت ماهانه تقویت تحصیلی کودکان خود را به انجام می‌رساند.

بوی ماه مهر برای کودکان سرزمین من

در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ موسسه کودکان سرزمین من هفت تن از کودکان تحت پوشش خود را در مدارس آموزش و پرورش ثبت‌نام کرد. در راستای اقدامات مددکاری و بخش حقوقی موسسه و پیگیری‌های به عمل آمده با اداره آموزش و پرورش تعدادی از کودکان عضو که فاقد شناسنامه هستند به مدرسه راه یافتند. آموزش براساس […]

خانه‌ای برای دختران موسسه کودکان سرزمین من

موسسه کودکان سرزمین من با همراهی حامیانش دختران عضو خود را به خانه‌ای دیگر انتقال داد. موسسه در راستای اقدامات خود برای گرفتن مجوز از سازمان بهزیستی با همراهی حامیان خود از نیمه‌ی دوم مهر ماه سال ۱۳۹۵ برای دختران خود یک واحد اجاره کرده است. برای دریافت مجوز نهایی از سازمان بهزیستی جهت نگهداری […]