از افرادی که علاقمند به همکاری با موسسه در حوزه های مختلف ( مالی، تأمین کالا، نیروی متخصص) هستند؛  خواهشمندیم چند دقیقه ای برای تکمیل فرم مربوطه وقت گذاشته تا ما بتوانیم از سرمایه های اجتماعی ارزمند این مرز و بوم در حوزه های مختلف بهره مند شویم.

برای همراهی در تأمین هزینه های موسسه می توانید وجوه اهدایی خود را به شماره حساب زیر واریز نمایید.

اعلام شماره حساب:

شماره حساب: ۱۸۲۷۳۰۰۵۱۸۸۰۹  بانک سپه

شماره ی کارت: ۵۸۹۲۱۰۱۱۱۵۷۱۱۰۶۷

شماره ی شبا:IR540150000001827300518809