کودکان سرزمین من

“موسسه ی کودکان سرزمین من” نهادی مستقل،غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که در راستای ایفای وظیفه ی انسانی خود همچون دیگر انسان دوستانِ عرصه ی اجتماعی با معطوف کردنِ توجه خود به رشد و بالندگیِ جسمی، روانی، اجتماعی کودکان بدسرپرست و بدون سرپرست با شماره ثبت 34373 از سال 1393 پا به عرصه ی فعالیت نهاده است.

درباره ما بیشتر بخوانید...

تهران. خیابان شهید بهشتی. خ صابونچی. کوچه ی چهارم. پلاک 12. واحد 3